Izakhamizi Zase-Antigua naseBaruda

Izakhamizi Zase-Antigua naseBaruda

Izicelo zomndeni zizocatshangelwa ukufaka la malungu omndeni alandelayo;

  • Umlingani womenzi wesicelo oyinhloko
  • Ingane yomenzi wesicelo oyinhloko noma umlingani wakhe ongaphansi kweminyaka eyi-18
  • Ingane yalowo ofaka isicelo oyinhloko noma umlingani wakhe okungenani oneminyaka eyi-18 nangaphansi kweminyaka engama-28 futhi osebenza ngokugcwele esikhungweni esaziwayo semfundo ephakeme futhi osekelwa ngokuphelele ngumfakisicelo omkhulu
  • Ingane yalowo ofaka isicelo oyinhloko noma owakwakhe umenzi wesicelo osemqoka okungenani iminyaka eyi-18, ophonsela inselelo ngokomzimba noma ngokwengqondo, futhi ohlala naye futhi osekelwa ngokuphelele ngumfakisicelo oyinhloko
  • Bazali noma ugogo nomfakisicelo oyinhloko noma owakwakhe noma ngaphezulu komyeni wakhe oneminyaka engaphezu kwengama-58 uhlala futhi usekelwa ngokugcwele ngumfakisicelo osemqoka.

Izakhamizi Zase-Antigua naseBaruda

Ngenhloso ye-Antigua neBarbuda Ubuzwe ngoHlelo Lokutshala imali 'ingane' kusho ingane eyamukelwe ngokusemthethweni noma eyamukelwa ngokusemthethweni yomfakisicelo oyinhloko, noma yomlingani womenzi wesicelo omkhulu.

isiZulu
isiZulu